2017-I GERMANY AND EUROPE – HISTORY AND THE PRESENT

Email
2017i_okladka
Oprawa: miękka
PL ISSN: ISSN 0033-2437
Liczba stron: 340
Format: A5
Dostępność: dużo
Cena
Cena sprzedaży brutto: 15,00 zł
Szczegóły produktu

Specjalne, kolejne  wydanie „Przeglądu Zachodniego” w języku angielskim to zaproszenie do lektury dla zagranicznych czytelników pragnących zapoznać się z wyborem prac prezentowanych na łamach czasopisma Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Pismo, któremu od dziesięcioleci przyświeca hasło Polska-Niemcy-Europa, ma charakter interdyscyplinarny i publikuje prace autorów z różnych placówek badawczych.

Przedstawione w niniejszej antologii studia, opublikowane pierwotnie w języku polskim w  czterech numerach pisma wydanych w 2015 r., łączy wątek historii ostatniego stulecia, pamięci o niej i trwałości następstw jej przełomowych wydarzeń oraz płynących z niej wskazówek. Niejednokrotnie lekceważona nauczycielka życia - historia magistra vitae – pozostaje fundamentem dla zrozumienia dynamiki procesów zachodzących we współczesnych państwach, problemów i dylematów polsko-niemieckiego sąsiedztwa oraz dialogu determinującego europejskie przemiany aż po dzień dzisiejszy. Poczynając od prób uporania się europejskich mocarstw z konsekwencjami I wojny światowej oraz ówczesnych form międzynarodowej współpracy intelektualnej, przez inicjatywy odnoszące się do granic i własności po kolejnej wielkiej wojnie, aż po kwestie restytucji i (re)konstrukcji zasobów kultury oraz przemian tożsamości adekwatnych do stopnia zaawansowania współczesnych procesów integracyjnych – we wszystkich podjętych tematach dostrzegalne jest nieuniknione oddziaływanie przeszłości.

Zgromadzone artykuły prowadzą przez zawiłości XX stulecia aż po współczesne dylematy ustroju, polityki i relacji międzynarodowych. Dzisiejsza Europa oczekuje i wymaga odwagi nowego spojrzenia na każdą z tych sfer, ich cele, metody realizacji oraz definiowanie podstawowych pojęć w słowniku dialogu, sporu, a niestety także i konfliktu. O ile więc historia pozostaje kluczem do rozumienia współczesnych postaw, świadomości, kultury oraz pamięci, to jej dopełnieniem są uważne obserwacje toczących się przeobrażeń.

Publikacja    anglojęzycznego   numeru „Przeglądu  Zachodniego”   jest  finansowana  w ramach umowy 729/P-DUN/2016 ze  środków  Ministra Nauki i Szkolnictwa  Wyższego przeznaczonych  na działalność upowszechniającą naukę.

 

Spis treści oraz wybrane artykuły na stronie Przeglądu Zachodniego